Стабилитроны


Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; Упаковка: лента; DO35
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD) 1N4744A
Диод: стабилитрон; 1Вт; 15В; Упаковка: пакет ПЭ; DO41
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
VISHAY 1N4764A-TAP
Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 100В; Упаковка: Ammo Pack; DO41
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5333BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 3,3В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5333BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 3,3В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5335BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 3,9В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5337BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 4,7В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5338BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,1В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5339BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,6В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5340BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 6В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5341BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 6,2В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5341BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 6,2В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5342BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 6,8В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5343BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 7,5В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5343BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 7,5В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5344BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,2В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5344BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,2В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5345B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5345BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,7В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5346B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5346BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 9,1В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5346BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 9,1В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5347B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 10В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5347BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 10В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5348B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 11В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5348BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 11В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5349B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 12В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5349BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 12В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5349BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 12В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5350B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 13В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5350BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 13В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5350BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 13В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5351B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 14В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5351BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 14В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5352B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5352BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 15В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5352BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 15В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5353B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 16В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5353BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 16В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5354B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 17В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5355B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 18В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5355BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 18В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5356B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 19В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5357B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 20В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5358B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 22В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5359B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 24В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5359BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 24В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5359BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 24В; Упаковка: бобина, лента; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5360B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 25В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5361B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5362B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 28В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5362BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 28В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5363B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5363BG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 30В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5364B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 33В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5364BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 33В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5365B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5366B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 39В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5367B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 43В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5368B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5369B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 51В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1N5369BRLG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 51В; Упаковка: россыпью; 017AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5370B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5371B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 60В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5372B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 62В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5373B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 68В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5374B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 75В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5375B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 82В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5376B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 87В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5377B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 91В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5378B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 100В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5379B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 110В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5380B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 120В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5381B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 130В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5382B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 140В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5383B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 150В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5384B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 160В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5385B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 170В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5386B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 180В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5387B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 190В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
DIOTEC SEMICONDUCTOR 1N5388B
Диод: стабилитрон; 5Вт; 200В; Упаковка: Ammo Pack; DO201
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
LITTELFUSE 1N6267AG
Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,8В; Упаковка: россыпью; DO41
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMA5927BT3G
Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 12В; SMD; бобина, лента; SMA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMA5931BT3G
Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 18В; SMD; бобина, лента; SMA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5913BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,3В; 113,6мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5914BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,6В; 104,2мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5915BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,9В; 96,1мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5916BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 4,3В; 87,2мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5917BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 4,7В; 79,8мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5918BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 5,1В; 73,5мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5919BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 5,6В; 66,9мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5920BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,2В; 60,5мА; SMD; DO214AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5921BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,8В; 55,1мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5922BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 7,5В; 50мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5923BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 8,2В; 45,7мА; SMD; DO214AA
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
ON SEMICONDUCTOR 1SMB5924BT3G
Диод: стабилитрон; 3Вт; 9,1В; 41,2мА; SMD; бобина, лента; SMB
Условия поставки уточняйте: radioniks.ru@mail.ru
Монтаж
Обратное напряжение макс.